Polish flag English flag

Odyseja Historyczna-Polityka Prywatności

Organizator Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych "Odyseja Historyczna" Kutno Leszczynek (dalej Organizator) szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych uczestników zlotu oraz czytelników i użytkowników witryny Odysejahistoryczna.org.pl (dalej Użytkowników). Aby wyjaśnić problem ochrony danych osobowych oraz inne wątpliwości prawne, powstała niniejsza Polityka Prywatności. Korzystając z witryny Odysejahistoryczna.org.pl, Użytkownicy akceptują zasady zawarte w tym dokumencie.

Ochrona danych osobowych
Organizator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Użytkowników. Jakiekolwiek przekazywanie tych informacji osobom trzecim ma charakter wyjątku i odbywa się po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkowników albo w przypadku, gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa. Organizator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.

Gromadzenie danych osobowych
Podanie danych jest dobrowolne i potrzebne do procesu rejestracji Użytkowników. Organizator daje Użytkownikowi możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Organizatora. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie maila na adres kontakt@odysejahistoryczna.org.pl.

Adresy IP oraz mechanizm cookies
Ze względów technicznych, Organizator może wykorzystywać adresy IP Użytkowników oraz mechanizm cookies. Pliki cookies oraz adresy IP Użytkowników służą wyłącznie do diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizy naruszeń bezpieczeństwa i zarządzania stroną WWW oraz do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych w celach statystycznych (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

Wiadomości i reklama
Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom na podane przez nich adresy mailowe. Wiadomości takie nie będą zawierać komercyjnych reklam, a jedynie informacje o nowościach na stronie WWW bądź wszelkie informacje związane z organizacją zlotu.

Prawa autorskie
Zawartość witryny Odysejahistoryczna.org.pl chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Żadna część serwisu nie może być bez zgody Organizatora powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włączając w to nagrywanie na płyty dvd, dyskietki, kasety, nośniki danych, drukowanie, fotokopiowanie, kopiowanie. Użytkownik ma prawo do wykorzystywania materiałów zawartych na stronie WWW tylko pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości wykorzystania materiałów należy skontaktować się z Organizatorem poprzez wysłanie maila na adres kontakt@odysejahistoryczna.org.pl.

Wyłączenie odpowiedzialności
Organizator nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi na treści zamieszczone na stronie WWW, nie gwarantuje też nieprzerwanej i bezbłędnej działalności witryny. Organizator zastrzega sobie także prawo wyłączenia witryny bez podania przyczyny w dowolnym momencie.
Strona Odysejahistoryczna.org.pl może zawierać odnośniki do innych stron WWW, które są własnością oraz są prowadzone przez osoby trzecie. Organizator nie odpowiada w żaden sposób za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji na tych stronach.

Kontakt
Użytkownicy, którzy mają jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności i praktyk stosowanych przez Organizatora, proszeni są o wysyłanie wszelkich uwag pod adres: kontakt@odysejahistoryczna.org.pl.

Zmiany
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności obowiązującej w witrynie Odysejahistoryczna.org.pl. W przypadku zmiany Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Reklama

Sponsorzy Miejsce na Twoja reklamę!