Polish flag English flag

Odyseja Historyczna-Sponsorzy i patronat

Organizator

Logo 37pp Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 to założona w 2009 roku organizacja zrzeszająca osoby zainteresowane historią wojskowości, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, renowacją wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej. Członkowie stowarzyszenia, pochodzący głównie z Kutna i najbliższych okolic, oprócz rekonstrukcji i renowacji historycznego wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, zajmują się także działaniami na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.

Współorganizatorzy

Współorganizatorami Odysei Historycznej są Ośrodek Kultury Gminy Kutno oraz Muzeum Regionalne w Kutnie.

Partnerzy

Partnerzy

Partnerami Odysei Historycznej są Miasto Kutno oraz Gmina Kutno.

Odyseja Historyczna jest zadaniem publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno.

Patronat honorowy

Polskie Towarzystwo Historyczne Polskie Towarzystwo Historyczne zostało utworzone w 1886 r. we Lwowie z inicjatywy Ksawerego Liskego jako lokalne towarzystwo naukowe. Po 1925 r. stało się towarzystwem ogólnopolskim. PTH skupia zarówno zawodowych historyków, jak i miłośników historii. Celem Towarzystwa jest pogłębianie wiedzy historycznej i upowszechnianie jej.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego wyznaczyła sobie kilka podstawowych celów swojej działalności, m.in.: kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie zarówno w kraju jak i za granicą, popularyzację i rozwój turystyki w województwie łódzkim, integrację środowiska turystycznego województwa, stworzenie spójnego systemu promocji turystycznej, wzrost liczby turystów przyjeżdżających do województwa, stymulowanie tworzenia struktur lokalnych dla promocji i rozwoju produktów turystycznych.

Sponsorzy

Sponsorzy

Śruba

Cyberkultura

Budmel

Ekobud

Miflex

EKO-KUCIAPKI

KUCIAPKI

Zachorscy

Polfarmex

Agmar

Chcesz zobaczyć tu swoją reklamę? Zostań naszym sponsorem!
Miejsce na Twoja reklamę!

Patronat medialny

Patronat medialny

Patronat medialny


Miejsce na Twoja reklamę!