Organizator

Logo SH Pułk 37

Stowarzyszenie Historyczne Pułk 37 to założona w 2009 roku organizacja zrzeszająca osoby zainteresowane historią wojskowości, odtwarzaniem i podtrzymywaniem tradycji wojskowych i patriotycznych, renowacją wyposażenia, umundurowania, uzbrojenia i wyszkolenia Wojska Polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Wojska II Rzeczypospolitej. Członkowie stowarzyszenia, pochodzący głównie z Kutna i najbliższych okolic, oprócz rekonstrukcji i renowacji historycznego wyposażenia, umundurowania i uzbrojenia, zajmują się także działaniami na rzecz zdobywania i upowszechniania wiedzy historycznej o tradycjach wojskowych i patriotycznych.

Współorganizatorzy

herb Kutna
Miasto Kutno
92 Batalion Lekkiej Piechoty

Współorganizatorami Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Kutno są Miasto Kutno oraz 92 Batalion Lekkiej Piechoty.

Patronat honorowy

Patronem honorowym Zlotu Grup Rekonstrukcji Historycznych Odyseja Historyczna Kutno został Prezydent Miasta Kutno.

Odyseja Historyczna jest zadaniem publicznym realizowanym przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Kutno.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.